VerhuizenShopInformatieMijn VerhuisvriendNotaris in Hoensbroek nodig voor overdracht woning? - Notaris hypotheekakte

Wanneer je een huis "kosten koper" (de kosten zijn voor de koper van de woning) koopt, dan moet de koper de notaris betalen. In dat geval mag je zelf kiezen of je een notaris in Hoensbroek of in een andere plaats neemt. Betaalt de verkoper de kosten van de notaris dan mag hij een notaris kiezen.

Notaris Hoensbroek

Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan

Het kan je al gauw tientallen tot honderden euro's schelen als je even de tijd neemt om notarissen met elkaar te vergelijken.

Notarissen in de gemeente Heerlen

Zoek je een notaris in de Hoensbroek of in de gemeente Heerlen dan kun je die het beste zoeken via notaristarieven.nl.

Notaris Zoeken: Notarissen in de gemeente Heerlen

Zoek je nog een notaris in de buurt van Hoensbroek? Het kan al gauw veel geld schelen als je eerst eens enkele offertes opvraagt bij notarissen in de buurt van Hoensbroek. Kijk eens op een van de volgende pagins's:

Waarvoor heb je de notaris nodig?

  • Koopakte / voorlopige koopovereenkomst
  • Transportakte / akte van overdracht
  • Hypotheekakte / passeren
  • Samenlevingscontract / testament

Voorlopige koopovereenkomst

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper alle afspraken die ze gemaakt hebben met betrekking tot de koop en verkoop van een woning schriftelijk vastleggen. De koopakte wordt ook wel "voorlopige koopovereenkomst" genoemd. Het woord voorlopig heeft betrekking op de ontbindende voorwaarden die zijn opgenomen in de koopakte. Je kunt de koop alleen ontbinden op grond van de ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopakte. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  • de koper krijgt de financiering voor de woning niet rond;
  • de bouwkundige keuring van de woning valt tegen.

Niet altijd een notaris
In veel gevallen zal de makelaar van de verkopende partij een voorlopige koopovereenkomst opstellen (In Amsterdam doet de notaris dat meestal). Deze wordt door beide partijen gecontroleerd en op het kantoor van de makelaar (notaris) getekend. Hierbij krijg je vaak een mooie pen of een verhuisboekje. Proficiat!

Of je koper bent of verkoper, dit is het moment dat je moet beginnen met je adreswijzigingen bij Verhuisvriend.nl. Een servicegerichte makelaar zal je hierover informeren. De "datum sleuteloverdracht" staat nu vast en alleen de ontbindende voorwaarden kunnen een verhuizing nog tegenhouden. Het verhuisboekje van Verhuisvriend.nl houdt daar rekening mee met behulp van de activeringscode.

Heb je geen makelaar dan kan je notaris in Hoensbroek de koopakte opstellen. In Amsterdam is het heel gebruikelijk dat de notaris dit doet, elders in het land doet de makelaar dit meestal.

Na ondertekening moeten twee zaken gebeuren:

  • de koopakte moet naar de notaris (voor leveringsakte);
  • de financiering voor de aankoop moet geregeld worden;

Leveringsakte / transportakte

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat het eigendom overgaat. Deze moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.

De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers. Beide inschrijvingen zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat en welke hypotheken er op rusten.

Passeren bij de notaris / hypotheekakte

De laatste stap in het hypotheektraject is de notaris. Bij de leveringsakte komt de hypotheek vanzelf aan bod (tenzij je geen hypotheek nodig hebt voor je aankoop) Je moet ook naar de notaris voor een oversluiting van een bestaande hypotheek of een extra (tweede) hypotheek.

De notaris moet altijd de formele overdracht van een huis regelen. Hij doet dat via een akte van levering (de zgn. leveringsakte). De leveringsakte en - als de koper een deel van de betaling via hypothecaire financiering regelt - de hypotheekakte worden bij de notaris ondertekend. Dit wordt ook wel 'passeren' genoemd.

De hypotheekakte is de overeenkomst tussen de geldverstrekker en jou. In de hypotheekakte vind je een beschrijving van het onderpand en de totale schuld. Ook zijn in de akte de afspraken over bijvoorbeeld de aflossing van de lening en de rentevast periode vastgelegd. Daarnaast zijn in de hypotheekakte de voorwaarden bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst opgenomen.

Samenlevingscontract / testament

Koop je samen met je partner een huis dan is het verstandig een aantal zaken goed vast te leggen in een samenlevingscontract. Een samenlevingscontract is net als de leveringsakte en de hypotheekakte een notariële akte. Deze akte (het samenlevingscontract) is weliswaar niet verplicht maar wel noodzakelijk voor het maken van afspraken op erfrechtelijk gebied.

Kopen jullie samen een huis dan kun je in het samenlevingscontract vastleggen dat bij overlijden van een van de partners de ander de hele woning erft. Leg je dit niet vast dan kan het zijn dat de ouders van je partner bij overlijden voor een deel eigenaar worden van de woning.

Een samenlevingscontract is natuurlijk vooral een afspraak tussen jou en diegene met wie je gaat samenwonen, dus in principe kun je alles afspreken zolang het binnen de wet blijft. In het samenlevingscontract maak je bijvoorbeeld samen afspraken over het delen van de inkomsten en de kosten van de huishouding.

Download de landelijke checklist verhuizen

Uitgebreide lijst met zaken waar je zoal aan moet denken bij een verhuizing. De uitgebreide categorielijst van Verhuisvriend.nl zorgt ervoor dat je alle instanties op tijd een adreswijziging stuurt.

Gratis downloaden: Nationale Verhuischecklist

Gerelateerde onderwerpen:

Adreswijziging huisarts Hoensbroek
Huisarts in Hoensbroek een verhuisbericht sturen. Ga je verhuizen, vergeet dan niet je huisarts....
Tips voor een goed geregelde adreswijziging
Onderschat het aantal wijzigingen niet, Begin op tijd, Opzeggen beter dan...
Gastouderbureau Middelburg
Gastouderbureau of gastouderbureaus Middelburg wijziging doorgeven. Hoe adreswijziging sturen?....
Wijziging postwet
Sinds april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Dat heeft grote gevolgen voor....
Seniorenverhuizing Hoensbroek - Ouderen verhuizen
Senioren kunnen bij verhuizing vaak wel een handje gebruiken. Verhuis senioren met behulp van....
Verhuisservice - Laat al je post meeverhuizen!
Handig! Adreswijzigingen doorgeven en instanties informeren bij je verhuizing. Alle post verhuist dan met je mee..
Podoloog Opzeggen
Podoloog opzeggen of opzegbrief sturen met verhuisservice. Alle post bij je verhuizing.....
Liberalisering postmarkt
Verhuisvriend.nl vult gat in postmarkt.
Liberalisering postmarkt vraagt om andere aanpak doorstuurservice.
Uitschrijving apotheek Hoensbroek
Apotheek in Hoensbroek een uitschrijving sturen. Ga je verhuizen, vergeet dan niet je apotheek....

Adreswijziging doorgeven
verhuizing alvast regelen

Wat regelt de verhuisservice?

Alle instanties met het verhuisboekje informeren - Notaris Hoensbroek - Notaris hypotheekakte
Wanneer worden verhuisberichten verstuurd - Notaris Hoensbroek - Notaris hypotheekakte
Hoe geef ik een opzegging op - Notaris Hoensbroek - Notaris hypotheekakte
Hoe geef ik een aanmelding op - Notaris Hoensbroek - Notaris hypotheekakte
Hoe informeer ik een instantie? - Notaris Hoensbroek - Notaris hypotheekakte