VerhuizenShopInformatieMijn Verhuisvriend
VerhuizenVergelijking verhuisserviceNieuwsWoordenboekChecklistDownloadsVraag en antwoord
Koopwoning
Huurwoning
Financieel
Bouw / Verbouw
Makelaarsbegrippen
Vastgoed
Welstandsbegrippen
Energie
Afkortingen

Woorden die veel voorkomen bij huurwoningen

HuisvestingswetWet, waarin beheers- en verdelingsaspecten in de volkshuisvesting worden geregeld: de verdeling van de woonruimte en de samenstelling van de woningvoorraad. De Huisvestingswet geeft stelsels van vergunningen, de registratie en vordering van leegstaande gebouwen en geeft criteria voor de toewijzing van woningen aan woningzoekenden.
HurenHuren is het gebruik van goederen die aan een ander toebehoren in ruil voor een vergoeding. Het betaalde bedrag wordt huur genoemd.
HuurbedingBepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.
Huurovereenkomst Een huurovereenkomst kan voor onbepaalde tijd zijn, bijvoorbeeld bij huur van een huis.
HuursubsidieEen huursubsidie is een tegemoetkoming van de overheid bij het huren van een huis.
PuntenstelselSysteem waarbij punten worden toegekend aan verschillende aspecten van een woning ten behoeve van de vaststelling van de reële huurwaarde van de woning.
WegneemrechtHet recht van een huurder om weg te nemen wat op zijn kosten is aangebracht, mits dat wordt gedaan zonder beschadigingen achter te laten.
Aanmelden verhuisservice verhuizing, adreswijziging doorgeven, post verhuizen
Ga je binnenkort verhuizen?
Begin dan direct met adreswijzigingen.

Heb jij woorden of afkortingen die in onze lijst niet mogen ontbreken?
Geef ze hieronder aan ons door.

 geef woord op
 betekenis van het woord
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]
 [niet verplicht]