VerhuizenShopInformatieGemeentesMijn Verhuisvriend
Voorlichting gemeenteInformatie voor burgers
Rol van gemeente
Invoering BAG
Woonplaatswijziging
Straatnaamwijziging
Uitvoering naamswijziging
Praktijkvoorbeelden
Tips voor gemeente
Compensatieregeling

Rol van gemeente

Uw gemeente krijgt op diverse manieren te maken met straat- of plaatsnaamwijzigingen. Daarnaast komt het voor dat postcodes gewijzigd worden. Deze mutaties hebben grote gevolgen voor de bewoners die het betreft. Iedere bewoner moet net als bij een normale verhuizing alle bedrijven en instanties zelf informeren over de nieuwe situatie.

Meestal komt de gemeente met een compensatieregeling voor de betrokken bewoners. De gemeente maakt in zo’n geval wel wat collectieve afspraken maar in alle gevallen moet de burger zelf de instanties informeren. Verhuisvriend.nl is daarbij het meest voor de hand liggende hulpmiddel om dit snel, gemakkelijk en goedkoop te regelen.

Naast de bijzondere situaties kan de gemeente ook goed voorlichten bij de uitgifte van nieuwe bouwkavels. Iedere koper bij de gronduitgifte krijgt vroeg of laat met een adreswijziging te maken. Uitleg over de geliberaliseerde postmarkt en de gevolgen voor het doorgeven van adreswijzigingen is geen verspilde energie omdat men gewoon niet weet hoe men tegenwoordig adreswijzigingen moet doorgeven.

Informatie voor burgers:

Wijziging postmarkt
Sinds vorig jaar (april 2009) is de postmarkt geliberaliseerd.
Algemene voorlichting
Brochures, flyers en websites aanpassen aan de nieuwe situatie....
Informatiebrochures bestellen
Gratis informatiebrochures of op de balie bij burgerzaken.
Gratis of met korting
De verhuisservice gratis of met korting aanbieden aan uw burgers.
Kortingsvouchers
Met een digitale voucher geeft u 10% korting op de verhuisservice en kunt u onbeperkt bestellen.
Wat verandert er voor jou bij een adreswijziging
Informatie voor burgers

Bekijk ook de tips voor gemeentes om burgers goed te informeren.

Neem bij vragen of opmerkingen gerust
contact op met Verhuisvriend.nl

 niet verplicht
Leveranciersportaal

Voor meer informatie over de werkwijze van Verhuisvriend.nl. Kijk ook eens op het leveranciersportaal.